ผลวิจัยพบความผิดปกติของสมองในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น หรือ ADHD attention deficit and hyperactivity disorder แต่ก่อน เชื่อกันว่า เกิดจากการเลี้ยงดู วัคซีน หรือหาสาเหตุไม่พบ