วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (WHO)

องค์การอนามัยโลก แนะนำ การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2020 สำหรับเขตซีกโลกเหนือ ดังนี้ สำหรับ 4 สายพันธ์ Egg-based Vaccines an A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus; a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus. Cell- or recombinant-based Vaccines an A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus; a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus. สำหรับ 3 สายพันธ์ Egg-based Vaccines an A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus; and a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus. Cell- or recombinant-based Vaccines an A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus; and a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus.

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2017 (ปี 2560 – 2561)อัพเดต ซีกโลกเหนือ

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน