migraine 1

ยาใหม่รักษาไมเกรน new drugs for Migraine from FDA เป็น monoclonal Ab ต่อ CGMP

ยาใหม่รักษาไมเกรน new drugs for Migraine from FDA เป็น monoclonal Ab ต่อ CGMP ผู้ที่เป็นปวดหัวจากไมเกรนบ่อยๆ คงจะทราบถึงความทุกข์ทรมาน ในการปวดศีรษะ อ…

headache

กลไกการปวดหัวจากไมเกรน สารสื่อประสาท ก้านสมองควบคุมผิดปกติ อัพเดต2020

ปวดศีรษะไมเกรน Migraine ไมเกรน(migraine headache)เป็นอาการปวดศีรษะที่เรารู้จักกันดี ใครไม่เคยเป็นบ้าง? ความรู้จากหลายทศวรรษที่ผ่านมาบอกเราว่า ไมเกรน เ…