โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม

โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม หนองใน(หนองในแท้หรือ gonorrhea) จากประสบการณ์การทำงานที่พัทยา พบว่าโรคนี้ ยังไม่หมดไปเลยและมีแนวโน้มที่จะคงที่หรือเพิ่มขึ้…