diarrhea

ท้องเสีย รักษาตนเองได้ เมื่อไรควรพบแพทย์

จากประสบการณ์การทำงานที่ รพ.แถวชายทะเลมาตลอด 20 ปี พบว่า อาการกลุ่มท้องเสีย เจอเยอะที่สุดครับ มากกว่าไข้หวัดด้วยซ้ำ เป็นสิ่งที่เคยแปลกตอนมาอยู่ใหม่ แต…