ajovy 1

Ajovy (fremanezumab-vfrm)ยาใหม่รักษาไมเกรน

Ajovy (fremanezumab) (anti-CGRP) เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขัดขวางการกระตุ้นโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการเกิดไมเกรน เป็นยาฉีดตัวใหม่ที่ FDA รับรอง ใช้เป็นยาฉีดตั้งแต่ปี 2018 สะดวกต่อการใช้เพราะฉีดแค่เดือนละครั้งหรือทุกๆ 3 เดือน Ajovy (fremanezumab) มีจำหน่ายในรูปแบบปากกาฉีดอัตโนมัติ(autopen)หรือ prefilled syringe

headache

Aimovig ยาฉีดรักษาไมเกรน

ยาฉีดตัวใหม่ในการรักษาไมเกรน Aimovig ยาฉีดรักษาไมเกรนใหม่ (ant-CGRP) ยาต้านไมเกรนชนิดใหม่ รักษาและป้องกันไมเกรนโดยยับยั้งการกระตุ้นโปรตีนที่เรียกว่า แคลซิโตนิน ยีน รีเลท เป๊บไตด์ ซึ่งทำให้เส้นเลือดขยายตัวAimovig (anti-CGRP) is a monoclonal antibody that blocks the activation of a certain protein that can produce a migraine attack.…

รู้จักพาหะไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B carrier

พาหะไวรัสตับอักเสบบี คือ? วันนี้เรามาทำความรู้จักกัน เราคงเคยได้ยินว่า คนคนนั้นบริจาคเลือดไม่ได้เพราะเป็นพาหะ ไวรัสตับอักเสบบี เด็กรุ่นใหม่คงเกิดอาการงงเล็กน้อย เพราะยิ่งนานไป เราจะเจอคนที่เป็นพาหะนี้น้อยลงเรื่อยๆ เพราะประเทศไทยมีการรณรงค์ ให้มีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาหลายสิบปี ตั้งแต่ 2535 ตั้งเป้า 100% ทำให้เด็กที่ติดไวรัสบีตั้งแต่เด็กมีจำนวนลดน้อยลงมาก

อัพเดต การรักษาไวรัสตับอักเสบบี 2023

แนวทางการรักษาไวรัสตับอักเสบบี New update treatment for hepatitis B ไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสตัวหนึ่งคือไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในแถบเอเชีย ในบ้านเราเคยเป็นการติดเชื้อที่พบมาก แต่พอมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีอย่างแพร่หลายในเด็กแรกเกิด เราพบโรคนี้ลดลงมาก