ซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ syphilis fact sheet

spirochete 1

Share

ซิฟิลิสคืออะไร

ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นโรคที่เกิดและได้ยินมาตั้งแต่โบราณ เป็นโรคที่เกิดในบุคคลดังหลายคน  การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้มากมาย ซิฟิลิสจำแนกเป็น 4 ระยะ คือ primary , secondary , latent และ tertiary ของไทยคงเรียกเป็น ระยะแรก ระยะที่สองหรือเข้าข้อออกดอก ระยะแฝง และระยะสาม 

ซิฟิลิสติดต่อและแพร่กระจายอย่างไร

การติดต่อจะเกิดจากการไปสัมผัสผู้ที่มีแผลซิฟิลิสโดยตรง ในขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยแผลอาจจะอยู่ที่อวัยเพศ ผิวหนัง หรือที่ปาก ซิฟิลิส สามารถติดต่อจากแม่ไปยังลูกได้ด้วย 

syphilis
ลักษณะแผลซิฟิลิส

เชื้อซิฟิลิส

ซิฟิลิสเป็นเชื้อแบคทีเรีย ชนิดสไปโรขีต (มีการบิดเป็นเกลียว) ซึ่งสามารถส่องเห็นทางกล้องจุลทรรศน์ได้ โดยการป้ายจากแผล

spirochete
syphilis ที่มา britannica.com

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
เป็นคนชอบขีดเขียน ชอบท้าทาย ทำงานเป็นหมอดีๆไม่ชอบ ชอบเป็น journalist /