รายงานไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559

Share

influenza
รายงานสายพันธ์ไข้หวัดใหญ่ ครึ่งปี 2559 (ตั้งแต่ มค. ถึง กค) จากการตรวจเพราะเชื้อจากกรมการแพทย์ พบว่า สายพันธ์ยังมีแนวโน้มไม่เปลี่ยน และยังสามารถใช้วัคซีนที่ผลิตออกมาได้ ดังนี้ สายพันธ์ H1N1 A/california/07/2009 100% , H3N2 A/Hongkong/4801/2014 100% , B/Brisbane/60/2008 (Victoria) 82.35% , B/Phuket/3073/2013 (Yamagata) 17.65%

จากข้อมูลการเฝ้าระวังดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในไทย ยังอยู่ในสามสายพันธ์หลัก ซึ่งมีในวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ในประเทศซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ดังนั้น การไปฉีดวัคซีนแบบสามสายพันธ์ (หรือ trivalent) คือไข้หวัดใหญ่ A , B น่าจะป้องกันครอบคลุมครับ แต่อีกสายพันธ์ B Yamagata นี้ อาจต้องฉีดเพิ่มด้วยเพราะไม่อยู่ในวัคซีนขององค์การอนามัยโลกครับ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ในซีกโลกเหนือ รวมประเทศไทย ในปี 2559 2560
– an A/California/7/2009(H1N1)pdm09- likevirus;
– an A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-likevirus;
– a B/Brisbane/60/2008-likevirus.

ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แต่กว่าจะมีออกมาใช้ได้ต้องผ่านการทดลองมา 6 เดือน ซึ่งก็น่าจะตรงกับเดือน กันยายนนี้ครับ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ช่วงนี้เข้าฤดูกาล การระบาดของไข้หวัดใหญ่ คือหน้าฝน ต่อเข้าหน้าหนาวแล้ว ลองติดต่อฉีดที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ครับ

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ดูแลและสังเกตอาการป่วยของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หลังปีนี้พบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก รวมเกือบ 5 หมื่นรายแล้ว และเสียชีวิต 3 ราย โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา และแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับ ...
Read More
มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ เอชพีวี (HPV human papilloma virus) เรื้อรังกระตุ้นการสร้างเซลผิดปกติ และกลายเป็นมะเร็ง ปัจจุบันเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน เอชพีวี ซึ่งจะได้ผลดีถ้าฉีดตั้งแต่อายุน้อย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช.จึงเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อฉีดฟรี ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ ป 5 ในปี 2560 ...
Read More
องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย ...
Read More
องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน ...
Read More