ระวังโรคมือเท้าปากระบาดอีก ปีนี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ดูแลและสังเกตอาการป่วยของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หลังปีนี้พบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก รวมเกือบ 5 หมื่นรายแล้ว และเสียชีวิต 3 ราย โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา และแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับ Continue reading

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี 2560

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ เอชพีวี (HPV human papilloma virus) เรื้อรังกระตุ้นการสร้างเซลผิดปกติ และกลายเป็นมะเร็ง ปัจจุบันเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน เอชพีวี ซึ่งจะได้ผลดีถ้าฉีดตั้งแต่อายุน้อย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สปสช.จึงเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อฉีดฟรี ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ ป 5 ในปี 2560 – 5/7/2017 Continue reading

Dolutegravir

Dolutegravir
antiviral
* ไม่ควรใช้ในกรณีที่รับยา dofetilide (Tikosyn).
ชื่อการค้า : Tivicay
ขนาดบรรจุ :10 mg ; 25 mg ; 50 mg
ข้อบ่งใช้ : การติดเชื้อไวรัส HIV , การป้องกันการติดเชื้อ HIV -PEP
ขนาด :Oral:
Therapy-naive or therapy-experienced integrase strand transfer inhibitor (INSTI)-naive patients: 50 mg orally once a day

With concomitant Efavirenz, Fosamprenavir/Ritonavir, Tipranavir/Ritonavir, or Rifampin: 50 mg orally twice a day
ผลข้างเคียง side effect : headache;
feeling tired;
sleep problems (insomnia); or
changes in the shape or location of body fat (especially in your arms, legs, face, neck, breasts, and waist).

Emtricitabine

Emtricitabine
antiviral
*ไม่ควรใช้กับยาต้านไวรัสบางตัวคือ Atripla, Combivir, Complera, Epivir, Epzicom, Stribild, Trizivir, and Truvada.
ชื่อการค้า : Emtriva
ขนาดบรรจุ : 200 mg ; 10 mg/ml
ข้อบ่งใช้ : การติดเชื้อไวรัส HIV , การติดเชื้อไวรัส hepatitis B , การป้องกันการติดเชื้อ HIV -PEP
ขนาด : Capsules: 200 mg orally once a day
Oral solution: 240 mg (24 mL) orally once a day
ผลข้างเคียง side effect : headache, mild dizziness, strange dreams;
mild diarrhea, mild nausea, upset stomach;
darkened patches of skin on your palms and/or soles;
mild skin rash; or
change in the shape or location of body fat (especially in the arms, legs, face, neck, breasts, and trunk).
ข้อควรระวัง ห้ามใช้ในคนไข้ตับ และ ไตวาย อาจก่อให้เกิดปัญหา lactic acidosis

Isentress

Raltegravir
antiviral HIV

ผลข้างเคียงสำคัญ severe skin reaction ผื่นแพ้รุนแรง
ชื่อการค้า : Isentress
ขนาดบรรจุ : 400 mg ; 25 mg ; 100 mg
ข้อบ่งใช้ : การติดเชื้อไวรัส HIV ,การป้องกันการติดเชื้อ HIV -PEP
ขนาด : Capsules: 400 mg orally twice a day , 400 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง
เลี่ยงการกินก่อน หรือภายหลังยากลุ่มที่มีแม็กนิเซียม เช่น ยาธาตุน้ำขาว ภายใน 2 ชม.
ผลข้างเคียง side effect : nausea;
headache, dizziness;
tired feeling; or
sleep problems (insomnia).

Ritonavir

Ritonavir
antiviral

ชื่อการค้า : Norvir
ขนาดบรรจุ :
Applies to the following strength(s): 80 mg/mL ; 100 mg
ข้อบ่งใช้ : การติดเชื้อไวรัส HIV , การป้องกันการติดเชื้อ HIV -PEP
ขนาด :Oral:
as a pharmacokinetic (PK) booster for other protease inhibitors: 100 to 400 mg/day orally in 1 or 2 divided doses

Use as an antiretroviral agent (sole protease inhibitor):
-Initial dose: 300 mg orally twice a day; increase by 100 mg twice a day every 2 to 3 days to the full maintenance dose
-Maintenance dose: 600 mg orally twice a day

ผลข้างเคียง side effect :nausea, vomiting, stomach pain, diarrhea;
numbness or tingling, especially around your mouth;
weakness, tired feeling;
mild rash; or
changes in the shape or location of body fat (especially in your arms, legs, face, neck, breasts, and waist).