แปรงฟันให้ดี มีผลดีต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

share now

รายงานล่าสุด ตีพิมพ์ลงในวารสาร circulation ช่วยยืนยันคำกล่าวที่ว่า “แบคทีเรียในช่องปาก ทำให้คนเป็นโรคหัวใจ” โดยทำให้หลอดเลือดหัวใจหนาและตีบมีไขมันเกาะ!

www.news-medical.net
รายงานล่าสุด ซึ่งถือเป็นรายงานการศึกษาแรกที่ยืนยันว่า แบคทีเรียในช่องปาก 4 ตัวเป็นตัวก่อให้เกิดหลอดเลือดอุดตันในหัวใจ
สมัยก่อน เราเชื่อว่า แบคทีเรียในปาก ทำให้เกิดหัวใจวาย โดยเชื่อว่า เกิดเพราะการติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือด ความเชื่อนี้หายไปในปี 1940 และกลับมาอีกครั้ง เมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากพบ การสูงขึ้นของค่า CRPในเลือด ที่แสดงถึงการมีการอักเสบ แต่เนื่องจาก ยังไม่สามารถจับตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหา จึงยังได้แต่สงสัย
นพ.คณะผู้ทำการวิจัย จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และมินเนโซต้า กล่าวว่า นี่คือรายงานที่ยืนยันว่า มีความสัมพันธ์กันจริง”แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า อะไรเกิดก่อนกัน ระหว่างเชื้อโรค กับความหนาของเส้นเลือด”
การวิจัย ซึ่งชื่อว่า INVEST หรือการศึกษาทางสถิติระหว่างโรคในช่องปากและหลอดเลือด โดยกลุ่มตัวอย่างใน แมนฮัทตัน ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับการศึกษาแบบโคฮอร์ทอีกอันคือNOMAS(northern manhattan study) นพ.เดสวาริแอร์ หัวหน้าคณะศึกษา กล่าวว่า ได้ทำการสำรวจคนไข้กลุ่มใหญ่ จำนวนมาก ในเมืองแมนฮัตตั้น ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และสุ่มมาจำนวน 657 คนที่ยังหลงเหลือฟัน มาทำการตรวจโดยมุ่งไปที่แบคทีเรียจำนวน 11 ชนิด โดย 4 ชนิดคือแบคทีเรียที่เชื่อว่าเป็นตัวการ พร้อม ๆ กันก็ทำการตรวจวัดความหนาของหลอดเลือดที่คอ(ซึ่งจะเป็นตัวชี้บ่งถึงความหนาที่เส้นเลือดที่หัวใจได้)
เมื่อทำการตัดปัจจัยอื่นๆ ออก เช่นการสูบบุหรี่ หรือโรคไขมันในเส้นเลือด เราพบว่า มีความสัมพันธ์จริง ระหว่างจำนวนแบคทีเรีย และความหนาของหลอดเลือด และความจริงคือ จำกัดอยู่กับแบคทีเรีย 4 ตัว (ที่เป็นสัดส่วนแค่ 23%เทียบกับแบคทีเรียทั้งหมดในช่องปาก)
คงต้องมีการศึกษาต่อเนื่องต่อ ว่า อะไรเป็นตัวทำให้เกิดอะไร และอย่างไร
สำหรับพวกเรา คงต้องบอกว่า แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจน่าจะใช้ได้
http://www.nidr.nih.gov/