Zika virus อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

Zika virus ไวรัสซิก้า อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ source:WHO เราทราบกันดีกว่า การติดต่อของ Zika virus ส่วนใหญ่เกิดจากพาหะคือ ยุงลาย แต่มีรายงานการติดต่…

นี่น่าจะเป็นข่าวดี นักวิจัยพบว่า คนที่แม้ตรวจภูมิ(Anyibody)ต่อโควิด เป็นผลลบ แต่ ...
...
แนวทางปฏิบัติ ในสถานศึกษา และในโรงเรียนต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โค ...
...
มาแล้วครับ ที่คนไทยรอคอย ผลสำรวจแอนติบอดี้(การเคยได้ติดเชื้อ) ไวรัส โคโรน่า โควิ ...
...

ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI acute febrile illness

ภาวะไข้เฉียบพลัน Acute Febrile Illness ภ ...
...

โรคลำไส้แปรปรวน IBS โรคที่มักถูกละเลย

รวบรวมบทความโรคลำไส้แปรปรวน IBS จากเว็บเ ...
...

ท้องเสีย รักษาตนเองได้ เมื่อไรควรพบแพทย์

จากประสบการณ์การทำงานที่ รพ.แถวชายทะเลมา ...
...
No post found