covid15

ระวัง Covid-19 สายพันธ์ G D614Gในคนที่เคยเป็น Covid แล้ว ภูมิคุ้มกันเดิมไม่ได้ผล

ระวัง Covid-19 สายพันธ์ G D614G mutationระบาดในคนที่เคยเป็น Covid แล้ว ภูมิคุ้มกันเดิมไม่ได้ผล รายงานจากผลการวิจัยในประเทศจีน ค้นพบความจริง ที่น่าตกใจว่า การที่เชื้อเปลี่ยนสายพันธ์ ทำให้ภูมิคุ้มกันเดิมไม่ได้ผล ดับความหวังของวัคซีนทีร่พัฒนาไปแล้วรุ่นแรกๆ ! D614G mutation เป็นการเปลี่ยนโปรตีนที่หนาม Spike จากบทความอัพเดตนี้ จากเดิม ที่สายพันธ์ L ระบาดในจีน ข้ามฝั่งไปอเมริกา และยุโรป กลายพันธ์ด้วยวิธีการนี้ เกิดเป็นสายพันธ์ GH…

thaihealth

โควิด-19 Covid-19 Extensive Review and Update

โควิด-19 Covid-19 Extensive Review and Update Introduction โควิด -19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ที่เรียกว่า SARS-CoV 2 ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินระบบหายใจรุนแรงเฉียบพลัน ตัวที่ 2 ตัวแรกคือ SARS ที่เราเคยมีการระบาดเมื่อสิบกว่าปีก่อน เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด เริ่มเกิดที่เมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน[1] เชื้อโคโรน่าไวรัส เป็น RNA ไวรัส ที่มีขนาดใหญ่ ขนาดตั้งแต่…