influenza

การรักษาไข้หวัดใหญ่ด้วยยาต้านไวรัส

ไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดจากไวรัส ซึ่งปกติในคนแข็งแรง มักจะหายเองได้ แต่ในระยะหลัง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อลดระยะเวลาที่เป็น ลดความรุนแรง และลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก หรือร่างกายอ่อนแอ หรือผู้ที่ยืนยันชัดว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่