รู้โรคตามอาการ หิด เหาโลน

lice

Share

รู้โรคตามอาการ 2 จากเว็บไทยเฮลท์ 2020บทความเก่า

จากเว็บThaihealth2020

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
เป็นคนชอบขีดเขียน ชอบท้าทาย ทำงานเป็นหมอดีๆไม่ชอบ ชอบเป็น journalist /